מונולוגים מהממ"ד

עופרי אהרון במונולוגים חשופים בימי מלחמה

קול יבנה - הסכתים
קול יבנה - הסכתים
מונולוגים מהממ"ד
/