משמרת שנייה

איך אפשר לשלב לימודים ועבודה? זכויות ודילמות של בני נוער ביחס לעבודה.

מדברות פתוח
מדברות פתוח
משמרת שנייה
/