עניין של שליטה

אורי, קצין שליטה ימי בצה"ל, על אותה שבת שחורה שבה התחילה המלחמה.

הפיקה : נוגה אביבי

קול יבנה - הסכתים
קול יבנה - הסכתים
עניין של שליטה
/