קולות התלמידים – חלק א'

תלמידי הרדיו משתפים במחשבות, דעות ושאלות מימי המלחמה. חלק א'.

קול יבנה - הסכתים
קול יבנה - הסכתים
קולות התלמידים - חלק א'
/