אלופי עולם

עידן אלישע יוצא לגלות מיהם אלופי העולם הישראליים ולהבין איך הם הגיעו לפיסגה. מוזמנות ומוזמנים להצטרף למסע.