יזמים ישראלים צעירים

עופרי והילה מציגות בכל פרק המצאות מקוריות של יזמים ישראלים צעירים.