קונסטנטינופול

בפרק אספר לכם על אוסף של קרבות שבסופן נפילת עיר שסימנה נפילת אימפריה אחת ועלייתה של אימפריה אחרת. הסוף של ימי הביניים ותחילתה של תקופה חדשה. נפילת העיר קונסטנטינופול.

החזית
החזית
קונסטנטינופול
/